Iris v5.59

Domovská stránka: https://astrosurf.com/buil/us/iris/iris.htm

 

Nastavenie:

File Settings...

        - Working path (vybrať pracovný adresár na disku - už musí existovať)

        - File type, napr.: "FIT"

       

 

Výber fotoaparátu a metóda spracovania RAW záberov:

Kliknúť na ikonku:

        - Digital camera: - vybrať značku, "Model" fotoaparátu

        - RAW interpolation method: označiť "Linear"

       

 

Dekódovanie RAW snímok:

Digital photo Decode RAW files...

 

Dekódovanie "light" záberov:

        - z prieskumníka presunúť (Drag & drop) "light" zábery objektu do okna "Decode RAW files"

        (na začiatku je minimalizované v lište)

        - Name: pomenovať dekódované RAW snímky, napr.: "a"

        - spustiť

        - po ich skonvertovaní, vyčistiť zoznam kliknutím na .

 

Dekódovanie "dark" záberov:

        - z prieskumníka presunúť "dark" zábery do okna "Decode RAW files"

        - Name: - pomenovať dekódované RAW darky, napr.: "dark"

        - spustiť

        - po ich skonvertovaní, vyčistiť zoznam kliknutím na

 

Dekódovanie "flat" záberov:

        - z prieskumníka presunúť "flat" zábery do okna "Decode RAW files"

        - Name: - pomenovať dekódované RAW flaty, napr.: "flat"

        - spustiť

        - po ich skonvertovaní, vyčistiť zoznam kliknutím na

 

Dekódovanie "bias" ("offset") záberov:

        - z prieskumníka presunúť "bias" zábery do okna "Decode RAW files"

        - Name: - pomenovať dekódované RAW biasy, napr.: "bias"

        - spustiť

        - po ich skonvertovaní, kliknuť na 

 

Vytvorenie Master Biasu:

Digital photo Make an offset...

        - Generic name: "bias"

        - Number: "počet biasov"

       

 

Uloženie Master biasu:

        - spustiť príkazové okno Command kliknutím na

        - do príkazového okna Command za symbol  napísať: "save bias" (vždy bez úvodzoviek)

        - potvrdiť Enter

 

Vytvorenie Master darku:

Digital photo Make a dark...

        - Generic name: "dark"

        - Offset image: "bias"

        - Number: "počet darkov"

        - Method: označiť "Median"

       

 

Uloženie Master darku:

        - do príkazového okna Command za symbol  napísať: "save dark"

        - potvrdiť Enter

 

Identifikácia horúcich pixelov na darku:

Do príkazového okna Command za symbol  napísať: "find_hot hotpix" medzera a "číslo", potvrdiť Enter. Číslo meniť podľa nájdených horúcich pixelov, ktoré sa zobrazia v okne Output pri Hot pixels number. Maximálna hodnota je 10000. Treba sa k nej pokusom-omylom dostať čo najbližie. Hodnoty sa priebeže automaticky ukladajú, takže počet Hot pixelov bude použitý z posledne vygenerovaného čísla.

 

Vytvorenie Master flatu:

Digital photo Make a flat-field...

        - Generic name: "flat"

        - Offset image: "bias"

        - Normalization value: "5000"

        - Number: "počet flatov"

 

Uloženie Master flatu:

        - do príkazového okna Command za symbol  napísať: "save flat"

        - potvrdiť Enter

 

Aplikovanie Master Darku a Master Flatu:

File Load...

Otvoriť obrázok, napr.: "a.fit" a vyznačiť v ňom malý štvorec bez hviezd. Na zosvetlenie obrázka treba použiť v okne Threshold horný posuvník - do ľava. Označovať je možné len pri základnom zväčšení .

 

Digital photo Preprocessing...

        - Input generic name: "a"

        - Offset: "bias"

        - Dark: "dark"

        - Optimize

        - Flat-field: "flat"

        - Cosmetic file: "hotpix"

        - Output generic name: - pomenovať výstupný súbor, napr.: "b"

        - Number: počet "a" súborov

       

        (Program môže hlásiť že nereaguje, ale po ukončení procesu pokračuje ďalej).

 

Prevod z Bayer kanála do RGB farebného priestoru:

Digital photo Sequence CFA conversion...

        - Generic Input name: - meno dekódovaných súborov: "b"

        - Generic output name: - zadať meno súborov po skonvertovaní, napr.: "c"

        - Number: počet "b" súborov

        - Output files type: - označiť "Color"

       

 

Registrovanie záberov:

Processing Stellar registration...

        - Input generic name: - meno konvertovaných súborov: "c"

        - Output generic name: - zadať meno výstupných súborov, napr.: "d"

        - Number: počet "c" súborov

        - Method: Three matching zones (affine transformation)

        - Zones size: (prednastavené) 300 pixels - veľkosť plochy pre registráciu sa môže voliť podľa potreby.

Ak by mal program problém s registrovním snímok pri danej metóde, odklikajte chybové hlášky a v obrázku označte malým štvorčekom jednu hviezdu, potom opäť spustite Processing  Stellar Registration... a zvoľte "One star". Túto metódu je vhodné použiť pri registrácii pohybujúcich sa objektov (kométy, asteroidy a pod.).

V prípade fotenia pomocou rôznych objektívov (ohnísk), treba použiť: Global matching.

 

Priemerovanie záberov:

Processing Add a sequence...

        - Input generic name: - meno registrovaných súborov: "d"

        - Number: počet "d" súborov"

        - zvoliť: "Median"

 

Orezanie záberu:

Do príkazového okna Command za symbol  napísať: "win" a potvrdiť Enter. Pre zviditeľnenie obrázka treba použiť okno Threshold. Následne stačí označiť dva rohové body v obrázku a ten bude automaticky orezaný.

 

Potlačenie jasu pozadia:

Pri zväčšení  označiť do obrázka malý štvorec bez hviezd a do príkazového okna Command za symbol  zadať "black" a potvrdiť Enter.

 

Nastavenie vyváženia bielej:

Digital photo RGB Balance...

Dáta pre korekciu RGB možno získať z internetu, prípadne sa dajú odmerať v IRISE.

(Pre Canon používam R Coef.: 1,500, G Coef.: 1,000, B Coef.: 1,200).

 

Korekcia:

Do príkazového okna Command za symbol  zadať "stat" a potvrdiť Enter. V okne Output sa zobrazia hodnoty RGB. Pokiaľ je mini hodnota niektorej zložky záporná (ak ich je viac, brať do úvahy najnižšiu), tak do príkazového okna Command za symbol  zadať "offset" medzera a "danú hodnotu" - vkladá sa ako kladná a potvrdiť Enter. Na skúšku sa môže opätovným zadaním príkazu "stat", zistiť hodnota zložiek - už by nemali byť v záporných číslach.

 

Uloženie:

Do príkazového okna Command za symbol  zadať "savetiff" medzera "názov súboru" a potvrdiť Enter.

Výsledný obrázok je uložený v zdrojovom adresári.

Po otvorení v grafickom prehliadači, alebo editore, sa môže javiť ako úplne čierny, alebo len s veľmo málo informáciami. Pre ich zvýraznenie je nutné ďalšie spracovanie (Photoshop a pod.).