Autopano Giga v2.0.1

Domovská stránka: https://www.kolor.com/image-stitching-software-autopano-giga.html

 

Kliknutím na ikonku    sa otvorí okno pre výber zdrojových záberov "Select Pictures". Po označení celej sady potvrďte kliknutím na "Otvoriť".

Snímky sa načítajú do okna na ľavej strane. Pokiaľ nie je nastavené automatické skladanie, spusťte ho kliknutím na ikonku  .

 

V pravom okne sa zobrazí prvý nahľad na zloženú panorámu. V prípade, že program má problém so zložením všetkých záberov, zvykne namiesto jednej kompletnej, vytvotiť dve, prípadne aj viac čiastkových panorám. Vtedy budete pracovať len s tou, kde je zložených čo najviac záberov a ostatné môžete vymazať kliknutím na    (Remove Panorama). Chýbajúce zábery vložíte neskôr manuálne.

 

Pre ďalšie editovanie a rendering (úplné a presné zloženie záberov), kliknite na ikonku   .

 

Otvorilo sa vám nové okno s pracovným názvom [Group 1]-... (názvy jednotlivých záberov).

Tu si celý projekt ! uložte ! pomocou ikonky    (zadajte názov a vyberte umiestnenie), kôli prípadnemu spadnutiu programu, alebo pre neskoršie použitie.

 

K dispozícii sú štyri typy projekcií:

          Mercator Projection

          Planar Projection

          Cylinder Projection

          Spherical Projection

 

Pre celkovú panorámu 180° x 360°, sa používa posledná - guľová projekcia. V prípade ostatných panorám, výber projekcie závisí od požadovaného výsledného efektu.

 

Pre čo najpresnejšie spojenie záberov použite "Ctrl Points Editor", ktorý je pod ikonkou  .

 

...projekt si priebežne ukladajte...

 

Otvorilo sa nové okno "CP editor". Na ľavej strane máte v stĺpci dve tabuľky, pomocou ktorých budete vyberať zábery na stitching (skladanie) a potom sú tu dve okná vedľa seba, v ktorých sa vám dané zábery budú zobrazovať.

Keď v hornej tabuľke kliknete na niektorý zo záberov, ten sa zobrazí v prvom okne a zároveň sa v spodnej tabuľke otvorí zoznam susediacich záberov. Z nich si môžete vybrať ten, ktorému chcete pridať ďalšie body pre lepšie zloženie oboch záberov.

Body sa pridávajú označením nejakej spoločnej plochy v obidvoch záberoch a následným kliknutím na  . Odporúčam voliť menšie polia na viackrát. Takýchto zón, môžete pridať koľko bude treba. Väčšie množstvo bodov je potrebné najmä pri použití širokouhlých objektívov, kedy je skreslenie záberov veľmi veľké.

 

Pre následnú optimalizáciu pridaných bodov kliknite na   . Tento proces pridávania bodov aplikujte aj na ďalšie zábery.

Body označené zeleným číslom sú umiestnené dobre, červené s väčšou chybou. Tie, pokiaľ sú evidentne mimo, môžeme odobrať kliknutím na ne, prípadne označením väčšej plochy a stlačením "Delete" na klávesnici, alebo kliknutím na ikonku   .

 

...pripomínam, že projekt si treba (najmä po vykonaní väčších zmien) ukladať...

 

Pre "inteligentné", no nie zaručene najlepšie pridávanie bodov, možete použiť "Add control points using geometric anlysis", ktoré je pod pod ikonku   .

 

Ak ste pridali dostatok stičných bodov a nechali ich optimalizovať, možete toto okno zatvotiť.

 

V prípade, že pri prvotnom skladaní mal program problém nájsť na záberoch spoločné body, niektoré zábery chýbajú. Tieto teraz pridáte pomocou ikonky nad spodným oknom  . Zábery vyhľadáte v tomto okne po kliknutí na ikonku "malé plus" pri "Blended Layer".

 

Po vložení chýbajúcich záberov sa vrátite späť do "Ctrl PointsEditoru" . Pridané zábery nájdete na spodku zoznamu hornej tabuľky, zatiaľ označené červeným none. Pre linkovanie s niektorým zo záberov, kliknite na nový záber a ďalší pridajte pomocou stlačeného "Ctrl" na klávesnici. Ďalej postupujte pridávaním bodov ako pri predošlých záberoch.

 

Po pridaní nových záberov a ich optimalizovaní, môžete "CP editor" zatvoriť.

 

Po týchto úpravách sa obrázok často "zvlní", niekedy aj otočí až o 90°. Toto sa dá (aspoň čiastočne) napraviť kliknutím na ikonku "Automatic Horizon"   .

 

Po kliknutí na ikonku "Vertical tool , môžete využiť objekty na záberoch, ako sú: pouličné lampy, rohy budov, stĺpy a iné zvislé konštrukcie, pre nastavenie správnej kolmosti v rôznych častiach obrázka. Jednoduchým spôsobom pridávajte čiary, ktoré v obrázku reprezentujú správnu kolmosť. Funkcia "Horizontal line" je prístupná len v Planar projekcii.

Po ich pridaní, výber potvrďte kliknutím na   . Pokiaľ sa požadovanú kolmosť nepodarilo dosiahnuť, proces môzete niekoľkokrát zopakovať.

 

Kliknutím na ikonku "Center Point , môžete vybrať stred (krivosti) záberu.

 

Pomocou ikonky "Crop"   môžete záber orezať, čím sa zbavíte prebytočných častí a zároveň tým urýchlite záverečný proces renderovania. Potvrdenie výberu: ikonka  .

 

...opäť uložiť!...

Záverečné Renderovanie a uloženie obrázka, spustíte pomocou ikonky  "Render ([Group 1]-...".

 

V novom okne "Render ([Group 1]-..." máte na výber: "Output size" (veľkosť), "Format" (formát obrázka, jeho bitovú hĺbku, kvalitu a DPI) a v "Output" (umiestnenie a názov obrázka).

 

Spustenie Renderovania:

 

Pokiaľ program počas renderovania "spadne" a hlási chybu, môže pomôcť zmena nastavení v úvodnom okne: "Edit" "Settings". V záložke "General" v časti "Memory Used" znížte "During rendering" na "Low". Program  reštartujte, otvorte uložený projekt a opätovne spustite renderovanie.