Posuvníkom môžete porovnať originál záber, ktorý je v ľavej časti, so spracovaným "focus stacking" záberom. Originál snímok je jeden z pôvodných záberov a nie je nijako upravovaný, aby bol viditeľný rozdiel oproti záberu, ktorý bol získaný nasnímaním väčšieho počtu záberov s ich postupným preostrovaním a napokon finálnou úpravou.