360° panoramatická fotografia

 

Na vytváranie panorám najčastejšie používam Canon EOS 50D s objektívom Canon EF-S 17-85 mm IS USM, na panoramatickej hlave Nodal Ninja 5.

Túto špecifikáciu udávam z toho dôvodu, že od nej závisí počet záberov potrebných pre pokrytie plnej 360-tky s dostatočným krytím. Množstvo potrebných záberov sa líši v závislosti od veľkosti snímača a ohniska objektívu. Od zvolenej ohniskovej vzdialenosti závisí výsledná veľkosť panorámy - čím dlhšie ohnisko, tým väčšie rozlíšenie. Rovnako poloha nodálneho bodu sa mení podľa použitej zostavy a treba si ju vždy pre každé telo, objektív a ohnisko zistiť - ideálne dopredu, ešte pred samotným fotením.

V mojom prípade sa jedná o snímač veľkosti APS-C a ohnisko 17 mm, čomu zodpovedá snímanie 4 radov, pričom vrchný a spodný rad je s posunom 40° a prostredné sú po 30°.

Celkovo teda panoráma pozostáva zo 42 záberov (9+12+12+9) + 1 záber nadiru, pomocou ktorého budem z panorámy retušovať samotný statív, tiene a pod.

 

Snímanie štyroch radov +60°, +20°, -20°, -60° a nadiru.

 

Nastavenie fotoaparátu

Vždy snímam do formátu RAW. Okrem zrejmých výhod "surového" formátu je tu ešte možnosť korekcií, ktoré budú popísané ďalej.

Prakticky stále používam AEB (Automatic Exposure Bracketing), čiže snímanie do HDR. To vytváram pomocou 3 záberov s krokom ±1 až 2 EV, prípadne pomocou "upgrade" firmvéru Magic Lantern rozsah expozícií a EV ešte zväčším. Kedže sa jedná o časovo náročnejšie fotenie - celkovo sa zhotoví 129 záberov pri 3 a 215 pri 5 expozíciách, v prípade dynamickej scény nemusí byť vyhovujúce a bude istejšie vydať sa "single shot" cestou a dobre zvoliť expozíciu.

Clonové číslo volím okolo hodnoty 11, pre zvýšenie hĺbky ostrosti. Vyšie clonové čísla možu viesť k prejavom aberácie. Expozičný čas k danej clone zisťujem podľa priemernej hodnoty celkovej scény, prípadne na ústrednom motíve, pričom tento čas ešte korigujem podľa potreby.

Citlivosť (ISO) volím nízkej hodnoty, pokiaľ sa nejedná o špecialitky typu nočná oboha.

Ostrím manuálne pomocou LiveView a počas fotenia sú automatické zaostrovanie a stabilizácia obrazu vypnuté.

Samotné fotenie prebieha v manuálnom režime s pevne nastaveným expozičným časom, clonou a vyvážením bielej s pomocou drôtenej spúšte. Funkciu kontinuálneho snímania nepoužívam pre otrasy od zrkadla. Práve kvôli týmto otrasom fotím so zapnutým LiveView, ktoré funguje ako predsklopenie zrkadla a medzi expozíciami volím zhruba 2-3 sekundovú pauzu.

 

 

Úprava RAW záberov

Po nafotení panorámy, otvorím zdrojové RAW zábery v DPP (Digital Photo Professional) - softvér štandardne dodávaný k zrkadlovkám Canon. Po "preklikaní sa" je na stiahnutie na oficiálnej stránke Canon. Doň je potrebné načítať profil daného Canon objektívu, ktorý umožňuje korigovať rôzne optické chyby.

Vyberiem si jeden záber, na ktorom doladím vyváženie bielej, jemne doostrím a pomocou profilu pre použitý objektív upravím vinetáciu, farebnú chybu a distorziu. Následne tieto zmeny aplikujem na všetky zábery a exportujem ich ako 16 bitový TIFF.

 

Korekcia vinetácie, farebnej chyby a distorzie.

 

HDR

Pre vytváranie HDR obrazov a následné mapovanie tónov používam program Photomatix v5.0 Pro, v ktorom spustím dávkový prevod trojíc záberov do jedného s vysokým dynamickým rozsahom, ktorý exportujem ako 16 bitový TIFF.

Približne takto vyzerajú moje nastavenia Photomatixu.
Zaškrtnutie "360° Image" je dôležité preto, aby na každú trojicu záberov
bol aplikovaný rovnaký profil a nepristupovalo sa k nim individuálne.
Problémy by nastali pri rôzne jasných záberoch, kedy program by
sa snažil upraviť jas každého zvlášť na stredné hodnoty.

 

Vytvorené zábery sú už pripravené na spájanie a rendering do celkovej panorámy.

 

Vytvorenie 360° panorámy

Zatiaľ sa mi najviac osvedčil program AutopanoGiga, ktorý ale musím používať v dvoch verziách 2 a 3. Z neznámeho dôvodu, novšia verzia 3 má problém so základným zložením väčších panorám. Tu musím použiť staršiu verziu, ktorá má zasa problém s finálnym renderovaním, takže po načítaní obrázkov a základnom zložení vo verzii 2, projekt uložím a načítam vo verzii 3, ktorá už ďalej pracuje bez problémov.

 

Načítanie obrázkov a spustenie základného spájania panorámy v AutopanoGiga 2 a uloženie projektu.

 

 

Otvorenie projektu v AutopanoGiga 3, editácia - automatické pridanie bodov, určenie kolmíc.

 

Výstupný formát ponechávam TIFF v 16-bitovej farebnej hĺbke.

 

Nadir (zenit)

Na retušovanie nadiru, je potrebné tento zvlášť vygenerovať. Na to slúži program PT Gui a potrebný template (na stiahnutie tu). Otvorím panorámu v PT Gui a spustím akciu: File ˃ Apply Teplate ˃ extract_floor. Následne v záložke Create Panorama, zvolím v Set optimum size ˃ Maximum size, formát TIFF - 16 bits a spustím Create Panorama.

 

 

Po vytvorení snímky nadiru, túto otvorím vo Photoshope, kde do druhej vstvy načítam záber nadiru a ich kombináciou vyretušujem statív a tiene.

 

Upravenú snímku nadiru uložím a pomocou "drag and drop" vložím späť do PT Gui, kde pomocou File ˃ Apply Teplate ˃ insert_floor a zadaní Set optimum size ˃ Maximum size..., nechám záber nadiru previesť opätovne do sférickej projekcie.

V prípade príliš veľkého súboru, je potrebné zvoliť formát PSB.

 

Po otočení panorámy o 180°, je v prípade potreby možné daný postup aplikovať aj pri úprave zenitu.

 

Finálna úprava

Vo Photoshope zlúčim panorámu a upravený nadir (prípadne aj zenit), kde ešte spravím konečné úpravy: Shadows/Highlights..., korekcia farieb, krivky, doostrenie a pod.

 

Publikovanie

Na vytvorenie virtuálnej panorámy je možné použiť Pano2VR, z ktorého sa dá exportovať panorámama v rôznych formátoch (SWF, MOV,...).

 

Pre publikovanie na 360°Cities je možné používať fotmáty JPG a TIFF (8 bit). Pri voľbe JPG, je však nutné rozmer panorámy upraviť ≤ 30000 bodov.

Výsledná panoráma umiestnená na 360°Cities:

 

Informácie o panoráme:

miesto: Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

dátum, čas: 8. 12. 2013, 9:47 UT

celkový počet záberov: 129

expozičný čas, clona: 4s ± 2 EV (1s, 4s, 15s), f/9

ISO: 400

doba fotenia: ≈ 27 minút

veľkosť dielčích záberov na HDD (okrem zdrojových RAW): ≈ 25 GB

originálne rozlíšenie: 33206 x 16603 = 551 Mpix (TIFF, 16 bit)

publikované rozlíšenie: 30000 x 15000 = 450 Mpix (JPG)

celková doba spracovávania: ≈ 6 hodín