Hvezdárne a spoločnosti

 
Hvezdáreň v Banskej Bystrici http://www.astrobb.sk/
KHaP Maximiliána Hella, Žiar nad Hronom  http://www.planetarium.sk/ 
Kysucká hvezdáreň http://www.astrokysuce.sk/
Hvezdáreň v Rimanskej Sobote http://www.astrors.sk/
Slovenský zväz astronómov http://www.szaa.org/
Sekcia astronomickej fotografie SAS http://saf.planetarium.sk/
   

Osobné stránky

 
Peter Delinčák http://www.hvezdarnicka.sk/
Robert Barsa http://astrofotografia.sk/
Marian Urbaník http://stonefoto.blogspot.com/
Martin Myslivec http://foto.astronomy.cz/
Miloslav Druckmüller http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/
Pavel Gaugg http://gaugg.astronomy.cz/
Jan Hovad http://space-walk.info/
   

Zaujímavé stránky

 
Spaceweather http://spaceweather.com/
Astronomy picture of the day http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/astropix.html
- česká verzia http://www.astro.cz/apod/
Heavens-Above http://www.heavens-above.com/
CalSky http://www.calsky.com/
Stránka venovaná aktuálnym jasným kométam http://aerith.net/comet/weekly/current.html
Stellarium - free planetarium software http://www.stellarium.org/sk/
Podrobná fotografická prehliadka http://www.wikisky.org/
Identifikácia hviezd a objektov na fotografii http://nova.astrometry.net/
Aladin - Digitálny fotografický atlas prepojený s  databázami http://aladin.u-strasbg.fr/